Dla Dorosłych

Oferta dla dorosłych:

  • terapia wad wymowy
  • ćwiczenia dykcji i wyrazistości mowy
  • diagnoza i rehabilitacja mowy u osób z afazją i dyzartrią, które utraciły zdolności komunikacyjne na skutek udaru, wylewu, guza mózgu
  • rehabilitacja mowy w przebiegu chorób demielinizacyjnych (stwardnienie rozsiane) oraz zespołów demencyjnych ( Alzheimera, Parkinsona, Picka)
  • rehabilitacja zdolności  komunikacyjnych utraconych na skutek urazów czaszkowo-mózgowych
  • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena

    Wizyty realizowane w gabinecie, w domu pacjenta lub w miejscu jego rehabilitacji
    - w zależności od potrzeb.