Zalecenia terapeutyczne dla rodziny pacjenta z afazją

Zalecenia terapeutyczne dla rodziny pacjenta z afazją

 1. Podczas przekazywania jakiejś informacji lub próby nawiązania kontaktu zawsze starajcie się utrzymywać kontakt wzrokowy z pacjentem
 2. Mówcie wolniej i wyraźniej  ale  nie infantylizując wypowiedzi jakby była kierowana do dziecka. 
 3. Używajcie krótkich zdań i akcentujcie istotne części wypowiedzi lub konkretne słowa.
 4. Kiedy zadajecie pytania, starajcie się, aby wymagały jedynie potwierdzenia lub zaprzeczenia.

Napiszcie duże i czytelne słowa na dwóch osobnych kartkach TAK i NIE. Kiedy zadajecie pytanie, i czekacie na potwierdzenie lub zaprzeczenie wspomagajcie się tymi napisami.

 1. Napiszcie na kartkach swoje imiona i pokazujcie je, gdy mówicie o tych osobach.
 2. Próbujcie ćwiczyć ruchy dowolne w obrębie ust np.; dmuchanie, cmokanie, oblizywanie, otwieranie ust, poruszanie językiem  (ważne -  motywujcie pacjenta do ćwiczeń i chwalcie każdą podjętą drobną próbę)
 3. Spróbujcie mówić lub śpiewać  cokolwiek co wcześniej było dla pacjenta zautomatyzowanym ciągiem słownym (śpiewać piosenki np.; ”sto lat”- „szła dzieweczka do laseczka”, „panie Janie”, liczyć, modlić się np. „Aniele Boże …)
 4. Starajcie się aktywizować chorego jakąś czynnością np.; układaniem kart np. zgodnie z kolorem, składaniem prostych puzzli ( obrazek przecinamy na 2, 3 lub 4 elementy), układaniem domina, dobieraniem w pary itp
 5. Napiszcie na kartkach liczby od 1-10 i poproście o ułożenie ich w kolejności. W razie problemów ze zrozumieniem polecenia zacznijcie układać z pacjentem 1,2,3,…
 6. To samo polecenie można wykonać w odniesieniu do dni tygodnia. Napisy powinny być wyraźnie napisane dość dużymi literami.
 7. WAŻNE Jeśli chory będzie się wycofywać z wykonania zadania, nie poddawajcie się, pomagajcie lub ułóżcie ciąg sami, aby pacjent mógł zobaczyć efekt końcowy zadania. 
 8. Należy  uzbroić się w cierpliwość. Pacjenci z afazją potrzebują dużo więcej czasu na dokonanie procesu myślowego.