Centralne zaburzenia przetwarzania słuchowego - przyczyną trudności w uczeniu się

Centralne Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego  (CAPD) - przyczyną kłopotów w mówieniu, czytaniu i pisaniu.

To zaburzenia pracy zmysłu słuchu wynikające z nieprawidłowości na poziomie Centralnego Układu Nerwowego (przy prawidłowej budowie i pracy części obwodowej, czyli uszu).Trudności więc dotyczą przetwarzania dźwięków na poziomie centralnym przy prawidłowym słyszeniu.
Osoba z CAPD nie ma możliwości pełnego wykorzystania słyszanego sygnału akustycznego pomimo prawidłowego jego odbioru w strukturach obwodowych.


Zaburzone jest przetwarzanie dźwięków a nie słyszenie !

Z badań przeprowadzonych na dzieciach w Polsce wynika, że od 5-7% z nich boryka się z problemem zaburzonego przetwarzania dźwięków. Przejawia się to trudnościami w nauce (czytanie i pisanie), zaburzeniami artykulacji, trudnościami  językowymi, opóźnieniem w rozwoju mowy i współistniejącymi zaburzeniami emocjonalnymi (nadruchliwością, trudnościami w skupieniu uwagi)
Szacuje się, że co najmniej u połowy dzieci z rozpoznanymi trudnościami w uczeniu się, dysleksją, zespołem zaburzeń uwagi i zachowana występują zaburzenia przetwarzania słuchowego.


Symptomy wskazujące na możliwość wystąpienia CAPD:

- trudności ze słyszeniem w hałaśliwym środowisku lub podczas rozmowy telefonicznej
- trudności ze zrozumieniem wypowiedzi, gdy przeszkadzają inne dźwięki (np. dwie osoby mówiące jednocześnie)
- problemy z określeniem kierunku, z którego dobiega głos
- nadwrażliwość na dźwięki
- trudności w skupieniu uwagi na konkretnym bodźcu, zwłaszcza w hałasie
- trudności z wykonaniem zadań na podstawie kilkuetapowych poleceń
- kłopoty ze zrozumieniem dłuższych rozmów, poleceń czy instrukcji słownych pomimo „uważnego” słuchania
- trudności z zapamiętaniem informacji przekazanej słownie
- trudności z szybkim reagowaniem na polecenia przekazane kanałem słuchowym
- mylenie podobnie brzmiących słów
- problemy z nauką języków obcych i poznawaniem nowego słownictwa
- trudności z dobrą organizacją w zakresie nawet dobrze znanych swoich obowiązków
- trudności z czytaniem, pisaniem i mową
- trudności w zakresie utrzymania uwagi słuchowej
-męczliwość , wyłączanie się

 

Czynniki, które mogą wpływać na powstanie problemu przetwarzania słuchowego:

- wcześniactwo
- niedotlenienie w czasie porodu
- częste zapalenia ucha środkowego
- częste sączkowanie uszu
- przewlekłe infekcje kataralne (powiększony, siejący bakterie trzeci migdał)
- genetyczne predyspozycje (dysleksja w rodzinie)

 

Terapia i postępowanie w przypadku Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego:


1. Poprawa warunków akustycznych w szkole
2. Systemy FM- wspomagające słuchanie
3. Terapia Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena
4. Neurorehabilitacja wyższych funkcji słuchowych- Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow
5. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb dziecka
6. Ćwiczenia metodami Integracji Sensorycznej (ruch i usprawnianie pracy pomiędzy półkulami  mózgu)


W przypadku każdego dziecka konieczna jest indywidualnie dostosowana terapia zaburzeń przetwarzania, ze względu na charakter zaburzeń. APD nie stanowią bowiem odrębnej jednostki chorobowej, ale są zespołem objawów wynikających z różnego typu zaburzeń w obrębie ośrodkowej części układu słuchowego, co w praktyce może dawać indywidualne zaburzenia i objawy.