DSC 0310

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skan 20150122

TERAPEUTA

Magdalena Jedynak-Sujkowska - specjalista neurologopeda z wieloletnim doświadczeniem.  

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończone z tytułem magistra logopedy. Uzyskała stopień medycznej specjalizacji neurologopedycznej w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu. Jest dyplomowanym terapeutą Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, oraz providerem metody Neuroflow ATS w diagnostyce i terapii Ośrodkowych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Oprócz wielu uprawnień w zakresie pracy w służbie zdrowia ukończyła istotne szkolenia i kursy w zakresie diagnozy i terapii zaburzeń mowy, funkcji językowych i przetwarzania słuchowego. Między innymi: terapii jąkania, dysleksji rozwojowej, kształtowania funkcji mowy u dzieci z rozszczepem podniebienia, wczesnej stymulacji rozwoju mowy, terapii zaburzonych funkcji językowych na tle neurologicznym oraz metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, skoncentrowanej na Centralnych Zaburzeniach Przetwarzania Słuchowego (CAPD)

Od 2002 tworzyła poradnię logopedyczną przy NZOZ Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej „REH-MED” w Bydgoszczy, gdzie współpracując z różnymi specjalistami zajmowała się szerokorozumianą rehabilitacją mowy. Prowadziła terapię dzieci z dysfunkcjami mowy na tle rozwojowym, dzieci z zaburzonymi funkcjami komunikacyjnymi na podłożu całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmem) oraz osoby dorosłe z utraconymi funkcjami mowy i komunikacji na tle neurologicznym po udarach, urazach i w przebiegu chorób otępiennych.

Prowadzi własny gabinet ukierunkowany na terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz na indywidualny trening słuchowy wspomagający terapię zaburzeń mowy i terapię dysleksji w przebiegu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Zaletą Specjalistycznego Gabinetu Neurologopedycznego jest praca z pacjentami oparta na profesjonalnym, najnowszym sprzęcie do diagnostyki i terapii zaburzeń mowy oraz przetwarzania słuchowego. Programy wykorzystywane do rehabilitacji mowy mają status produktów medycznych wspierających terapię mowy lub jej opóźniony rozwój.

Prowadzi również seminaria dla studentów Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy na kierunku Neurologopedia.