O wadzie wymowy mówimy wtedy, gdy odbiega ona od normy fonetycznej ogólnie przyjętej w danym języku (Demel 1994) Należy odróżnić wady wymowy od nieukończonego rozwoju mowy. Do 5 roku życia dziecko ma prawo kształtować prawidłową wymowę głosek i nie wymaga interwencji logopedycznej pod warunkiem, że NIE DEFORMUJE (zniekształca) wymowy głosek. Dokładnie oznacza to, że jedynie zamienia głoski trudniejsze na prostsze, ale wymawia je poprawnie. np. zamiast głosek (sz, ż, cz, dż) mówi ( s, z, c, dz) ,  zamiast głoski( r) mówi ( l).

Jedynie w tym wypadku można uznać, że z czasem może nastąpić samoistna poprawa wymowy (oczywiście nie w każdym przypadku).

Jeśli natomiast wymowa głosek u dziecka jest ZNIEKSZTAŁCONA – czyli głoski realizowane przez dziecko są związane z deformacją- taka sytuacja ZAWSZE wymaga interwencji logopedycznej. Wówczas absolutnie nie jest wskazane oczekiwanie na zakończenie okresu rozwojowego. Tylko szybkie wdrożenie terapii może dać pożądany efekt, który pozwoli wycofać wadę wymowy do momentu rozpoczęcia nauki w szkole.

Z pełną świadomością i odpowiedzialnością pragnę podkreślić, że w tej sytuacji dziecko samo nie poradzi sobie z wyeliminowaniem wady wymowy !!! Będzie ona narastającym problemem, a nie podjęcie w porę terapii wymowy może skutkować wadą na całe życie. Oczywiście jest możliwe usunięcie wady wymowy w wieku dorosłym, jednak wiąże się z eliminacją wieloletniego nawyku. W wieku szkolnym wada wymowy, staje się niejednokrotnie swoistym stygmatem dziecka, które boryka się z problemami emocjonalnymi, społecznymi i trudnościami w nauce.

Deformacje głosek to zniekształcenia w wymowie, w wyniku których powstają dźwięki nie należące do zasobu głosek języka polskiego. Są to między innymi: seplenienie międzyzębowe, boczne, wargowe, wargowo-zębowe, nieprawidłowa wymowa głoski (r).

Drodzy Rodzice, jeśli Wasze dziecko mówi niewyraźnie i nie jesteście pewni czy mieści się to w granicach jego normy rozwojowej, skonsultujcie się z logopedą.

Dbajcie o właściwy rozwój mowy Waszego dziecka i jeśli to konieczne współpracujcie z logopedą, aby ułatwić dziecku lepszy start w przyszłość.

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.