O terapeucie

Magdalena Jedynak-Sujkowska specjalista neurologopeda

Wykształcenie zdobyła na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, ukończone z tytułem magistra logopedy. Uzyskała stopień medycznej specjalizacji neurologopedycznej w Katedrze i Klinice Foniatrii i Audiologii UM w Poznaniu. Jest dyplomowanym terapeutą Metody Indywidualnej Stymulacji Słuchu Johansena, oraz providerem metody Neuroflow ATS w diagnostyce i terapii Ośrodkowych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego.

Ponad 20 lat doświadczenia

w terapii dzieci i młodzieży

Od 2002 tworzyła poradnię logopedyczną przy NZOZ Przychodni Reumatologiczno-Rehabilitacyjnej „REH-MED” w Bydgoszczy, gdzie współpracując z różnymi specjalistami zajmowała się szerokorozumianą rehabilitacją mowy. Prowadziła terapię dzieci z dysfunkcjami mowy na tle rozwojowym, dzieci z zaburzonymi funkcjami komunikacyjnymi na podłożu całościowych zaburzeń rozwoju (autyzmem) oraz osoby dorosłe z utraconymi funkcjami mowy i komunikacji na tle neurologicznym po udarach, urazach i w przebiegu chorób otępiennych.

Prowadzi własny gabinet ukierunkowany na terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz na indywidualny trening słuchowy wspomagający terapię zaburzeń mowy i terapię dysleksji w przebiegu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Zaletą Specjalistycznego Gabinetu Neurologopedycznego jest praca z pacjentami oparta na profesjonalnym, najnowszym sprzęcie do diagnostyki i terapii zaburzeń mowy oraz przetwarzania słuchowego. Programy wykorzystywane do rehabilitacji mowy mają status produktów medycznych wspierających terapię mowy lub jej opóźniony rozwój.

Prowadzi również seminaria dla studentów Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy na kierunku Neurologopedia.

Profesjonalny gabinet

wyposażony w najnowszy sprzęt

Profesjonalny gabinet

wyposażony w najnowszy sprzęt

Prowadzi własny gabinet ukierunkowany na terapię zaburzeń mowy dzieci, młodzieży i osób dorosłych oraz na indywidualny trening słuchowy wspomagający terapię zaburzeń mowy i terapię dysleksji w przebiegu Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego. Zaletą Specjalistycznego Gabinetu Neurologopedycznego jest praca z pacjentami oparta na profesjonalnym, najnowszym sprzęcie do diagnostyki i terapii zaburzeń mowy oraz przetwarzania słuchowego. Programy wykorzystywane do rehabilitacji mowy mają status produktów medycznych wspierających terapię mowy lub jej opóźniony rozwój.

Prowadzi również seminaria dla studentów Instytutu Psychologii UKW w Bydgoszczy na kierunku Neurologopedia.

Dyplomy i certyfikaty

Provider Neuroflow ATS

Dyplom medyczny

Certyfikat JIAS