Oferta

Specjalistyczny Gabinet Neurologopedyczny Magdaleny Jedynak-Sujkowskiej oferuje terapię zarówno dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Diagnoza i terapia dla dzieci i młodzieży

Kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji

Diagnostyka centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego CAPD

Profilaktyka logopedyczna

Stymulacja opóźnionego rozwoju mowy

Konsultacje dla matek karmiących piersią

Terapia wad wymowy

Terapia logopedyczna dzieci z rozszczepem podniebienia

Terapia mowy i komunikacji u dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

Terapia mowy i komunikacji u dzieci w przebiegu chorób neurologicznych i zaburzeń genetycznych

Terapia dla dzieci i młodzieży z nadwrażliwością na dźwięki (metoda Johansena)

Terapia słuchowa dla dzieci z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego (Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow)

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.

Diagnoza i terapia dla dorosłych

Diagnoza i terapia logopedyczna u pacjentów leczonych ortodontycznie

Rehabilitacja głosu u osób po operacjach tarczycy i fałdów głosowych

Rehabilitacja zawodowych zaburzeń głosu

Diagnoza i terapia w zakresie centralnych zaburzeń przetwarzania słuchowego

Rehabilitacja mowy w przebiegu chorób neurologicznych i onkologicznych

Ćwiczenia dykcji i wyrazistości mowy

Diagnoza i rehabilitacja mowy u osób z afazją i dyzartrią, które utraciły zdolność komunikowania się na skutek chorób lub urazów czaszkowo- mózgowych

W celu umówienia wizyty, prosimy o kontakt telefoniczny.