Dla Dzieci i Młodzieży

Oferta dla dzieci i młodzieży:

 • kompleksowa diagnoza zaburzeń mowy i komunikacji
 • profilaktyka logopedyczna
 • diagnoza i terapia zaburzeń przetwarzania słuchowego metodą Johansena
 • porady i konsultacje 
 • stymulacja opóźnionego rozwoju mowy
 • terapia SLI (specyficznych zaburzeń mowy i języka)
 • terapia wad wymowy
 • terapia mowy przy rozszczepach podniebienia
 • terapia kompetencji komunikacyjnych u dzieci ze spektrum autyzmu, zespołem Aspergera, 
 • terapia mowy i komunikacji w przebiegu zaburzeń neurologicznych 
 • terapia wspomagania rozwoju mowy w przebiegu zespołów genetycznych


  Wizyty realizowane w gabinecie lub w domu pacjenta, w zależności od potrzeb.