programy komputerowe

1.   Program multimedialny "EduSensus Logopedia 2.0 - pakiet Gold"


Bardzo atrakcyjny i bogaty program multimedialny wspomagający terapię logopedyczną w zakresie zaburzeń mowy, słuchu fonemowego i komunikacji. Dzięki tej nowoczesnej formie terapii, dzieci chętnie podejmują ćwiczenia korygujące wady wymowy.

Program eduSensus Logopedia, uznany za wyrób medyczny, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

 

 

2.   Program multimedialny "Wspomaganie rozwoju Pakiet Profesjonalny"

Program przeznaczony do stymulacji rozwoju dla dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, z niepełnosprawnością intelektualną, z całościowymi zaburzeniami rozwoju lub z zaburzeniami mowy na tle neurologicznym lub genetycznym. Służy do wczesnej interwencji logopedycznej, stymulacji funkcji poznawczych i wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Zawiera ciekawy i zabawny materiał, zachęcający do aktywności zarówno motorycznej, jak i komunikacyjnej. Obejmuje terapię dzieci od 2 roku życia.

Program eduSensus Wspomaganie Rozwoju, uznany za wyrób medyczny, spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC.

 

3.   Program multimedialny "Mówiące obrazki"

 

"Mówiące obrazki" to program przeznaczony dla małych dzieci do stymulacji rozwoju mowy i nauki rozróżniania otaczających dźwięków. Szczególnie pomocny jest w terapii dzieci z zaburzeniami słuchu i rozwoju języka. Pomaga rozwijać funkcje słuchowe i korzystnie wpływa na rozwój komunikacji. Niezbędny w procesie stymulacji rozwoju dzieci z opóźnionym rozwojem mowy i  analizatora słuchowego.

 

EduSensus Logopedia uznana została za wyrób medyczny. Spełnia wymagania europejskiej Dyrektywy dla Wyrobów Medycznych 93/42/EEC i odpowiadającej jej polskiej normy ISO 13485.

 

 

4.   Program multimedialny "AfaSystem"

"AfaSystem" to specjalistyczny program wspomagający rehabilitację mowy osób dorosłych z afazją. Terapia neurologopedyczna w przebiegu afazji polega na przywracaniu funkcji językowych  u osób, które na skutek zdarzeń neurologicznych utraciły tą funkcję. Program pozwala urozmaicać terapię i pobudzać ekspresję, rozumienie, pisanie i czytanie. Bogata zawartość materiału językowego i liczne dostępne modyfikacje ułatwiają profesjonalną, nowoczesną i atrakcyjną rehabilitację chorych z afazją.

 

 

 

 

5.   Program multimedialny "Multimedialna rehabilitacja afazji"

Program przeznaczony jest do specjalistycznej terapii neurologopedycznej. Adresowany jest do osób dorosłych z zaburzeniami komunikacji na skutek udaru. Program może być również uzupełnieniem terapii dla osób niedosłyszących, niepełnosprawnych intelektualnie lub z zaburzeniami funkcji językowych na tle otępiennym.

 

 

6.Program multimedialny "Praksja- ćwiczenia usprawniające mowę"

Program „Praksja - ćwiczenia usprawniające mowę” jest kompletnym zestawem ćwiczeń służącym wspieraniu terapii mowy oraz rozwijaniu umiejętności poprawnego wysławiania się. Przeznaczony jest dla pacjentów dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji. Wspomaga terapię afazji, dysartrii, porażenia nerwu twarzowego i emisji głosu. Zawiera ćwiczenia oddechowe, fonacyjne i artykulacyjne, które znacząco podnoszą jakość mowy.